Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Dành cho nhà nhập khẩu

Chuyển tiền nhanh – Ghi có trong ngày

ACB cung cấp dịch vụ chuyển tiền USD đi Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan và đảm bảo người thụ hưởng nhận tiền ngay trong ngày.

Thanh toán đa tệ

ACB cung cấp dịch vụ chuyển tiền đối với hơn 14 đồng tiền của quốc gia người thụ hưởng

Chuyển tiền đi bằng điện (T/T)

Dịch vụ chuyển tiền bằng điện tại ACB đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp khi muốn thanh toán tiền hàng nhập khẩu, phí dịch vụ, hoa hồng... cho đối tác hay muốn chuyển lợi nhuận, doanh thu được chia và thu nhập hợp pháp về nước (đối với các nhà đầu tư nước ngoài)...

Nhờ thu nhập khẩu

ACB tiếp nhận bộ chứng từ nước ngoài chuyển về, thông báo cho doanh nghiệp và thực hiện thanh toán cho nước ngoài theo chỉ thị.

Thư tín dụng (L/C)

ACB bảo lãnh phát hành L/C cho doanh nghiệp và thực hiện thanh toán cho nước ngoài khi nhận bộ chứng từ giao hàng hợp lệ. ACB có thể chuyển L/C đến đối tác của doanh nghiệp với thời gian và chi phí tiết kiệm nhất.