Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Xuất khẩu trước giao hàng

Xuất khẩu trước giao hàng

Hỗ trợ vốn lưu động cho Doanh nghiệp để thực hiện đơn hàng xuất khẩu

Tiện ích

Đáp ứng phần lớn nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp xuất khẩu

Doanh nghiệp nhận tài trợ

Các doanh nghiệp xuất khẩu

Tiện ích

Ưu đãi về lãi suất cho vay

Có thể tài trợ không cần tài sản bảo đảm

Đặc điểm

Loại tiền tài trợ: VND, USD

Thời hạn tài trợ: theo nhu cầu của doanh nghiệp, tối đa 6 tháng

Phương thức vay: vay theo hạn mức hoặc vay từng lần

Tỷ lệ tài trợ: Đến 95% trị giá hợp đồng xuất khẩu, hoặc 98% trị giá L/C xuất khẩu

Dịch vụ đi kèm

Thanh toán quốc tế

ACB Online

Lãi suất - Phí

Lãi suất theo quy định hiện hành của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi