Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Thu mua dự trữ

Thu mua dự trữ

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp thu mua nguyên vật liệu dự trữ trước khi có đơn hàng xuất khẩu

Linh hoạt

Tài trợ khi khách hàng chưa có đơn hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp sử dụng

Các doanh nghiệp xuất khẩu

Tiện ích

Tài trợ từ khi chưa đơn hàng xuất khẩu

Có thể tài trợ không cần tài sản bảo đảm

Đặc điểm

Loại tiền tài trợ: VND, USD

Thời hạn tài trợ: theo nhu cầu của doanh nghiệp, tối đa 6 tháng

Phương thức vay: vay theo hạn mức hoặc vay từng lần

Dịch vụ đi kèm

Thanh toán quốc tế

ACB Online

Lãi suất - Phí

Lãi suất theo quy định hiện hành của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi