Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Cho vay đảm bảo

Cho vay đảm bảo

ACB ứng trước vốn cho doanh nghiệp trong thời gian chờ nhận thanh toán từ đối tác nhập khẩu sau khi khách hàng đã giao hàng

Nhanh chóng

Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng

Tỷ lệ tài trợ cao

Tỷ lệ tài trợ tối đa lên đến 100% trị giá BCT

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp đã giao hàng và xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu (không có hối phiếu).

Tiện ích

Tỷ lệ chiết khấu / cho vay từ  95% đến 100% trị giá BCT

Doanh nghiệp được ứng tiền ngay để thu mua nguyên vật liệu thông qua việc xử lý hồ sơ nhanh chóng của ACB

Doanh nghiệp được xem xét chiết khấu/ cho vay mà không cần có TSBĐ

Đặc điểm

Loại tiền tài trợ: VND, USD

Phương thức vay: vay theo hạn mức hoặc vay từng lần

Dịch vụ đi kèm

Thanh toán quốc tế

ACB Online

Lãi suất - Phí

Lãi suất theo quy định hiện hành của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi