Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Bill Financing

Bill Financing

Là hình thức TTXK sau khi giao hàng theo phương thức L/C trả chậm dựa trên thỏa thuận Forfaiting với Ngân hàng nước ngoài

Tiện ích

Được sử dụng vượt hạn mức vay từ 1.3 lần đến 2.0 lần khi tham gia sản phẩm Bill Financing

An toàn

Khách hàng được đảm bảo rủi ro thanh toán trong trường hợp Ngân hàng phát hành L/C mất khả năng thanh toán

Doanh nghiệp vay

Doanh nghiệp đã giao hàng và xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu (có hối phiếu/ không có hối phiếu).

Tiện ích

Tỷ lệ tài trợ đến 100% trị giá hối phiếu/ BCT

Khách hàng ACB được sử dụng vượt hạn mức vay từ 1.3 lần đến 2.0 lần khi tham gia sản phẩm Bill Financing

Khách hàng được đảm bảo rủi ro thanh toán trong trường hợp Ngân hàng phát hành L/C mất khả năng thanh toán

Đặc điểm

Loại tiền tài trợ: USD

Khách hàng cung cấp hồ sơ cho ACB kèm chấp nhận thanh toán bộ chứng từ  L/C xuất khẩu của ngân hàng phát hành L/C

BCT L/C trả chậm có:

Thời gian thanh toán trả chậm còn lại từ 30 ngày đến 180 ngày

Đồng tiền thanh toán của L/C là đô la Mỹ (USD)

Trị giá bộ chứng từ L/C > 100.000 USD

Dịch vụ đi kèm

Thanh toán quốc tế

ACB Online

Lãi suất - Phí

Lãi suất theo quy định hiện hành của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi