Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Nhập khẩu

Nhập khẩu

Là sản phẩm cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa và dịch vụ.

Nhập khẩu nông sản Mỹ (GSM - 102)

Khi khách hàng mở L/C nhập khẩu tại ACB có nhu cầu vay USD để thanh toán tiền hàng nhập khẩu các loại nông sản của Mỹ thuộc chương trình GSM-102 của Bộ Nông nghiệp Mỹ, ACB sẽ đề nghị Ngân hàng nước ngoài (Ngân hàng tài trợ) tài trợ vốn để ACB thực hiện cho vay thanh toán L/C đối với khách hàng. Ngân hàng nước ngoài tài trợ vốn cho ACB dựa trên bảo lãnh của Ủy ban tín dụng trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (CCC), do có bảo lãnh, ACB có thể được tài trợ vốn với lãi suất cạnh tranh hơn so với thông thường và cho vay khách hàng với lãi suất ưu đãi.