Web Content Viewer

Trước giao hàng

ACB linh hoạt tài trợ xuất khẩu trước giao hàng, giúp Bạn và doanh nghiệp mình bổ sung vốn lưu động để thực hiện các đơn hàng xuất khẩu.

Sau giao hàng

ACB linh động tài trợ xuất khẩu sau giao hàng, cam kết ứng trước tiền hàng xuất khẩu để Bạn và Doanh nghiệp mình tiếp tục kinh doanh, hỗ trợ duy trì ưu đãi về thời gian thanh toán với đối tác.

Thế chấp lô hàng

ACB đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để thanh toán tiền hàng nhập khẩu được bảo đảm bằng chính lô hàng nhập khẩu, giúp Bạn và Doanh nghiệp mình nâng cao uy tín với đối tác.

Nhập khẩu

ACB cung cấp các giải pháp tài trợ nhập khẩu phù hợp với từng lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động của Bạn và Doanh nghiệp mình