Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Thấu chi

Thấu chi

Khách hàng thấu chi tài khoản nhằm mục đích bù đắp vốn lưu động thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Chủ động

Khách hàng chủ động sử dụng nguồn vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giảm áp lực trả lãi

Giảm áp lực trả lãi do khi nào có nhu cầu sử dụng vốn khách hàng mới sử dụng và có thể hoàn trả vốn gốc trong ngày.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà tổ chức đó được thành lập

Tiện ích

Khách hàng chủ động sử dụng nguồn vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Giảm áp lực trả lãi do khi nào có nhu cầu sử dụng vốn khách hàng mới sử dụng và có thể hoàn trả vốn gốc trong ngày.

Đặc điểm

Loại tiền thấu chi: VND

Thời hạn thấu chi: 12 tháng

Phương thức cho vay: hạn mức

Phương thức thu nợ:

Thu lãi: định kỳ ngày 15 hàng tháng

Thu vốn: Hệ thống tự động thu nợ vào cuối ngày làm việc nếu TK TGTT có số dư Có và TK hạn mức thấu chi có số dư Nợ.

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi