Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Tài trợ thi công xây lắp

Tài trợ thi công xây lắp

Là việc cấp tín dụng đối với Doanh nghiệp thi công xây lắp

Tài sản bảo đảm là khoản phải thu

Tài sản bảo đảm là khoản phải thu cụ thể từ Hợp đồng thi công công trình có vốn ngân sách

Cho phép cấp tín dụng vượt mức cho vay đảm bảo bằng tài sản

Cho phép cấp tín dụng vượt mức cho vay đảm bảo bằng tài sản tương ứng từng nhóm khách hàng

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp thi công xây lắp theo các hình thức sau:

Cho vay bổ sung vốn lưu động và/ hoặc

Phát hành Thư bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh bảo hành

Tiện ích

Thời hạn vay từng lần giải ngân: phù hợp với thời gian thi công xây lắp và dòng tiền trả nợ của khách hàng

Đặc điểm

Loại tiền cho vay: VND hoặc ngoại tệ

Thời hạn vay:

Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng

Thời hạn vay từng lần giải ngân: phù hợp với thời gian thi công xây lắp và dòng tiền trả nợ của khách hàng, tối đa không quá 12 tháng

Lãi suất

Ttheo quy định của ACB trong từng thời kỳ

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi