Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Vay ứng tiền ngày T

Vay ứng tiền ngày T

Hình thức cho vay món đối với khách hàng sau khi có kết quả khớp lệnh bán chứng khoán nhưng chưa đến ngày nhận được tiền thanh toán.

Đáp ứng nhu cầu

Khách hàng ngoài đầu tư, kinh doanh chứng khoán còn có thể thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ, các khoản phải trả và các mục đích hợp pháp khác.

TSBĐ chính là tiền bán chứng khoán đang về

Khách hàng không phải dùng TSBĐ là BĐS nhóm 1,2,3,4 mà có thể sử dụng TSBĐ chính là tiền bán chứng khoán đang về.

Doanh nghiệp

Khách hàng đang lưu ký chứng khoán tại ACBS hoặc tại công ty chứng khoán liên kết với ACB

Tiện ích

KH thế chấp tiền bán CK đang về để tiếp tục đầu tư kinh doanh CK hoặc thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ, các khoản phải trả khác…giúp cho KH có thể quay vòng vốn đầu tư liên tục

KH vay ứng tiền theo hình thức này thường thời gian tối đa là T+3 nên lãi suất phải trả thấp.

Đặc điểm

Loại tiền cho vay: VND

Thời hạn cho vay: tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày khớp lệnh (T+3)

Lãi suất

Theo quy định của ACB trong từng thời kỳ

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi