Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Hỗ trợ vốn kinh doanh

Hỗ trợ vốn kinh doanh

Cho vay hỗ trợ vốn kinh doanh là hình thức cho vay trung hạn nhằm bổ sung vốn kinh doanh đối với khách hàng doanh nghiệp tại ACB.

Bổ sung vốn lưu động thường xuyên

Bổ sung vốn lưu động thường xuyên (mua công cụ/ dụng cụ/ hàng hóa/ nguyên vật liệu) trong khoảng thời gian trung dài hạn;

Đầu tư mới hoặc sửa chữa tài sản cố định

Đầu tư mới tài sản cố định, Sửa chữa lớn tài sản cố định và chi phí cho việc sửa chữa này được phân bổ trong nhiều năm

Doanh nghiệp

Khách hàng SB, SE, ME (bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân) 

Tiện ích

Khách hàng được linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc: trả đều/ không đều tùy theo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DN

Giảm áp lực về tài chính

Được vay vốn lưu động trong khoảng thời gian trung hạn

Được tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động của DN.

Đặc điểm

Loại tiền cho vay: VND

Thời gian cho vay: 

DN thương mại: < 36 tháng 

DN sản xuất: < 60 tháng

Phương thức cho vay: từng lần

Phương thức thu nợ: Thu lãi định kỳ hàng tháng, thu gốc định kỳ hàng tháng/ quý 

Phương thức thu nợ gốc:

Trả nợ đều

Trả nợ gốc không đều (nợ gốc tăng dần)

Lãi suất

Theo quy định của ACB trong từng thời kỳ

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi