Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Cho vay hỗ trợ DNVVN

Dự án tài trợ DNVVN - SMEFP

Chương trình SMEFP là chương trình phối hợp giữa ACB với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm hỗ trợ nhu cầu vốn trung dài hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Dự án tài chính nông thôn - RDF

Chương trình RDF là chương trình phối hợp giữa ACB và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) – Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế vùng nông thôn VN.

Vay ưu đãi từ JICA

Là chương trình hợp tác giữa ACB và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm hỗ trợ khuyến khích các DN khu vực tư nhân đầu tư vào các Dự án góp phần vào sự phát triển môi trường kinh tế, xã hội

Vay từ Quỹ bảo lãnh tín dụng

Sử dụng cam kết bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN TP.HCM (HCGF) làm biện pháp bảo đảm bổ sung để nâng mức cho vay đối với khách hàng tại ACB.

Vay có bảo lãnh của NH Phát triển Việt Nam

Sử sụng cam kết bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của khách hàng tại ACB.