Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Tài khoản thanh toán

Onboarding Bundle – Gói Khởi phát

Doanh nghiệp mở mới tài khoản thanh toán tại ACB và sử dụng thêm sản phẩm, dịch vụ như nộp thuế điện tử - Etax, nộp thuế hải quan 24/7, ACB Online, Chi lương, Giao dịch bằng chứng từ có xác nhận chữ ký số hoặc mở mới hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn

Bằng VND

Tài khoản thanh toán là tài khoản không kỳ hạn dành cho tổ chức tại ACB, giúp doanh nghiệp chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền và thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng, chính xác.

Bằng USD/EUR

Tài khoản thanh toán là tài khoản không kỳ hạn dành cho tổ chức tại ACB, giúp doanh nghiệp chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền và thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng, chính xác.

Bằng ngoại tệ khác

Tài khoản thanh toán là tài khoản không kỳ hạn dành cho tổ chức tại ACB, giúp doanh nghiệp chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền và thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng, chính xác.

Tiền gửi ký quỹ

Tiền gửi ký quỹ là loại tiền gửi nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đó đối với ACB/các bên liên quan hoặc hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Thanh toán chứng khoán

Tiền gửi thanh toán chứng khoán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn dành cho tổ chức tại ACB, giúp doanh nghiệp giao dịch chứng khoán thông thường/chứng khoán ký quỹ tại ACBS hoặc các công ty chứng khoán khác có liên kết với ACB.

Ưu đãi phí kích hoạt tài khoản thanh toán

Kích hoạt sử dụng tài khoản - nhận ngay ưu đãi phí dịch vụ

SME - TÀI KHOẢN VƯỢT TRỘI

Ưu đãi theo quy mô khách hàng

SME - HẢI QUAN 24/7

KHDN chủ động nộp thuế hải quan mà không cần đến quầy giao dịch ngân hàng, gạch nợ ngay khi nộp thuế thành công.

SME - GÓI PHÍ ECO

Trả phí một lần, giao dịch không giới hạn cho doanh nghiệp SME