Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Tài Khoản Tiền Gửi Thanh Toán Và Dịch Vụ Thu Hộ Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp

Tài Khoản Tiền Gửi Thanh Toán Và Dịch Vụ Thu Hộ Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp

Tiết Kiệm Chi Phí Hoạt Động Của Doanh Nghiệp

ACB áp dụng chính sách giá riêng biệt cho từng khách hàng cụ thể; ACB thực hiện thu phí/hóa đơn thay cho khách hàng; ACB thực hiện theo các yêu cầu khác của khách hàng liên quan đến dịch vụ Thu hộ

Tăng Thu Nhập Cho Doanh Nghiệp

Từ lãi tiền gửi tiết kiệm ; Từ việc giảm thất thoát tiền trong quá trình thu phí/hóa đơn; Từ việc tăng số lượng khách hàng cho Doanh nghiệp do sự thuận tiện và đa dạng hơn các kênh thu phí/hóa đơn

Đối tượng

Chính sách đặc biệt dành cho khách hàng Doanh nghiệp (*) mở mới Tài khoản Tiền gửi Thanh toán và/hoặc sử dụng dịch vụ Thu hộ của ACB,như sau:
+ Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Điện, Nước, Internet, Truyền hình cáp và Bảo hiểm (phi nhân thọ và nhân thọ)
+ Các doanh nghiệp cung ứng hàng tiêu dùng
+ Các doanh nghiệp có hệ thống bán lẻ rộng khắp toàn quốc
(*) Theo quy định của ACB từng thời kỳ.

Thời Hạn

Từ ngày 25/08/2016 đến khi có thông báo mới của ACB

Thông tin liên hệ

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và thực hiện thanh toán
Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất
Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 - 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi