Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Dịch vụ thu hộ Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay - Việt Nam

Dịch vụ thu hộ Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay - Việt Nam

Với sự hợp tác giữa ACB và Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay Việt Nam, khách hàng có thể thanh toán phí bảo hiểm tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch của ACB hoàn toàn miễn phí

Dễ dàng thực hiện thanh toán

Dễ dàng thực hiện thanh toán tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dịch ACB trên toàn quốc.

Miễn phí giao dịch thanh toán

Giao dịch thanh toán Phí cho Cathay được Miễn phí : - Phí nộp tiền mặt khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản - Phí chuyển khoản khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

Nhanh chóng ghi nhận thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán phí được ACB chuyển ngay tức thời cho Cathay sau khi giao dịch thanh toán phí thành công

Nội dung dịch vụ

Các cá nhân/tổ chức có nhu cầu thanh toán phí cho Cathay  giờ đây thanh toán thuận tiện tại ACB bằng việc cung cấp Số Hợp Đồng Bảo Hiểm và thực hiện giao dịch bằng một trong các hình thức sau :
   + Nộp tiền mặt thanh toán cho Cathay
   + Lập Ủy nhiệm chi để trích tiền từ tài khoản mở tại ACB để thanh toán cho Cathay.

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi