Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

ACB - SMS Banking

ACB - SMS Banking

Dịch vụ cho phép thông qua tài khoản TGTT tại ACB, bạn có thể thực hiện giao dịch với Ngân hàng bằng hình thức dùng điện thoại di động nhắn tin theo cú pháp mẫu và gửi đến đầu số 997 để thực hiện.

An toàn

Giao dịch an toàn bằng mật mã

Linh động

trong việc thanh toán nhanh hóa đơn tiền điện, tiền nước

Đơn giản

và dễ sử dụng

Đặc điểm

ACB - SMS Banking là một dịch vụ mới của Ngân hàng Á Châu (ACB), cho phép khách hàng truy vấn thông tin và thanh toán hóa đơn mà không cần phải đến Ngân hàng. Khách hàng dùng điện thoại di động nhắn tin theo mẫu của Ngân hàng gửi đến số dịch vụ 997 để:

Kiểm tra số dư và liệt kê giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán (hoặc thẻ)

Biết thông tin về lãi suất, tỉ giá hối đoái

Thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, bảo hiểm…

Trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang thẻ (Visa Electron, Master Electronic, Citimart...)

Đăng ký sử dụng

Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán (hoặc thẻ) tại ACB đến chi nhánh ACB gần nhất để nhận mã số truy cập và mật khẩu.

Mật khẩu nhận được có thể thay đổi trên ACB - iBanking

Khách hàng gửi tin nhắn đăng ký đến tổng đài 997 theo mẫu ACB DK {Mã số truy cập} {Mật khẩu}

Nếu muốn tham gia hệ thống thanh toán ACB - SMS Banking, khách hàng đến chi nhánh ACB gần nhất để ký hợp đồng sử dụng dịch vụ thanh toán ACB - SMS Banking và được cấp mật mã sử dụng thanh toán trên hệ thống ACB - SMS Banking.

 Lưu ý:

Mật khẩu: dùng để kiểm tra số dư phải là số và có độ dài từ 6 đến 20 ký tự

Mật mã: dùng để thanh toán hóa đơn

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Kiểm tra thông tin

Khách hàng soạn tin nhắn theo quy định của Ngân hàng cho từng dịch vụ gửi đến 997 sẽ được Ngân hàng trả lời thông tin

 

Thông tin tỷ giá, chứng khoán

Xem thông tin tỷ giá: ACB Tg {Loại ngoại tệ}

Ví dụ: ACB Tg USD EUR GOLD

 

Xem thông tin giá chứng khoán: ACB CK {Loại chứng khoán}

Ví dụ: ACB Giack Ree Sam Hap hoặc ACB CK Ree Sam Hap

 

Thông tin tài khoản cá nhân

Kiểm tra số dư tài khoản: ACB Sd {Mã số truy cập}

Ví dụ: ACB sd 55555

 

Xem 5 giao dịch phát sinh mới nhất của tài khoản: ACB LK {Mã số truy cập}

Ví dụ: ACB lk 55555

 

Thông báo số dư khi tài khoản có thay đổi: ACB sdon {Mã số truy cập}

Ví dụ: ACB sdon 55555

 

Ngưng thông báo số dư khi tài khoản có thay đổi: ACB sdoff {Mã số truy cập}

Ví dụ: ACB sdoff 55555

 

Chú ý:

Tin nhắn gửi đến ACB không phân biệt chữ hoa, chữ thường

Số tiền giao dịch trên ACB - SMS Banking là tiền đồng Việt Nam

Thanh toán các loại hóa đơn

Khi có nhu cầu thanh toán các hóa đơn điện, nước, điện thoại…. khách hàng đến chi nhánh ACB gần nhất để được hướng dẫn và làm hợp đồng đăng ký sử dụng

Bước 1: Tùy theo loại hóa đơn, Khách hàng soạn tin nhắn theo mẫu rồi gửi đến tổng đài 997

Thanh toán hóa đơn tiền điện

acb dien {tháng} {so tien}

 

Thanh toán hóa đơn tiền nước

acb nuoc {tháng} {so tien}

 

Thanh toán hóa đơn tiền điện thoại bàn

acb phone {tháng} {so tien}

 

Thanh toán hóa đơn tiền điện thoại di động

acb mobile {tháng} {so tien}

 

Thanh toán hóa đơn truyền hình cáp

acb thc {tháng} {so tien}

 

Thanh toán hóa đơn internet

acb internet {tháng} {so tien}

 

Thanh toán tiền bảo hiểm

acb bh {tháng} {so tien}

 

Bước 2: Gửi tin nhắn xác nhận mật mã acb {ký tự của mật mã}

 

Ví dụ: Để thanh toán tiền điện tháng 11, số tiền 70.400đ. Mật mã thanh toán của khách hàng là 12345 thì khách hàng sẽ thực hiện như sau:

Bước 1:

Quý khách soạn tin nhắn rồi gửi đến tổng đài 997: acb dien 11 70400

ACB trả lời tin: ACB: TT TIEN DIEN CHO MA KHACH HANG SO 09J00000 70,400 DONG. XIN NHAP KY TU THU 1 CUA MAT MA

Bước 2: Khách hàng sẽ nhắn tin xác nhận mật mã theo mẫu: acb 1

ACB trả lời tin: ACB: DONG Y TT TIEN DIEN 70,400 DONG

 

Lưu ý: khách hàng kiểm tra thông tin phản hồi về số tiền, mã khách hàng và ký tự của mật mã trên tin nhắn phản hồi của Ngân hàng Á Châu Thanh toán hóa đơn cho nhiều số điện kế, đồng hồ nước… Khách hàng có thể đăng ký thanh toán hóa đơn cho nhiều số điện kế, đồng hồ nước, điện thoại… bằng hai cách:

Đến trực tiếp chi nhánh của ACB gần nhất để đăng ký bổ sung

Đăng ký thêm dịch vụ ACB - iBanking để có tên truy cập và mật khẩu đăng nhập ACB Online, rồi vào phần SMS Banking tự đăng ký thông tin cần thanh toán

Chuyển tiền vào thẻ

Khi có nhu cầu chuyển tiền vào các loại thẻ ACB, khách hàng đến chi nhánh ACB gần nhất để được hướng dẫn và làm hợp đồng đăng ký sử dụng.

Bước 1: Tùy theo loại thẻ, khách hàng soạn tin nhắn theo mẫu rồi gửi đến tổng đài 997

Chuyển tiền vào thẻ ACB - Citimart

acb citi {sốtiền}

 

Chuyển tiền vào thẻ ACB – MasterCard Standard

acb mcs {sốtiền}

 

Chuyển tiền vào thẻ ACB – Gold MasterCard

acb mcg {sốtiền}

 

Chuyển tiền vào thẻ ACB – MasterCard Dynamic

acb mcd {sốtiền}

 

Chuyển tiền vào thẻ ACB – Visa Classic

acb vsc {sốtiền}

 

Chuyển tiền vào thẻ ACB – Visa Gold

acb vsg {sốtiền}

 

Chuyển tiền vào thẻ ACB – Visa Business

acb vsb {sốtiền}

 

Chuyển tiền vào thẻ ACB – Visa Depit

acb vsd {sốtiền}

 

Bước 2: Gửi tin nhắn xác nhận mật mã

acb {ký tự của mật mã}

 

Ví dụ: Khi khách hàng muốn trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang thẻ Gold MasterCard của mình số tiền 2.000.000đ trong trường khách hàng chọn mật mã thanh toán 12345 thì khách hàng sẽ thực hiện như sau

 

Bước 1: Quý khách soạn tin nhắn rồi gửi đến tổng đài 997: acb mcg 2000000

ACB trả lời tin: ACB: TT THE GOLD MASTERCARD SO **** 2,000,000 DONG. XIN NHAP KY TU THU 4 CUA MAT MA

 

Bước 2: Khách hàng sẽ nhắn tin xác nhận mật mã theo mẫu: acb 4

ACB trả lời tin: ACB: DONG Y TT THE GOLD MASTERCARD 2,000,000 DONG

 

Lưu ý: khách hàng kiểm tra thông tin phản hồi về số tiền, số thẻ và ký tự của mật mã

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi