Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Biện pháp bảo đảm < 100%

Biện pháp bảo đảm < 100%

Bảo lãnh cho nghĩa nghĩa vụ tham gia dự thầu của doanh nghiệp đối với bên mời thầu

Đơn giản

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng

Biện pháp bảo đảm nhỏ hơn 100%

Được phát hành bảo lãnh với tài sản bảo đảm nhỏ hơn 100%

Phí cạnh tranh

Biểu phí cạnh tranh, hợp lý

Doanh nghiệp sử dụng

Khách hàng thỏa quy định của ACB và quy định của pháp luật.

Tiện ích

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng

Được phát hành thư bảo lãnh có biện pháp bảo đảm nhỏ hơn 100%

Biểu phí cạnh tranh, hợp lý

Đặc điểm

Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ (thỏa quy định của nhà nước về quản lý ngoại hối)

Thời hạn: theo đề nghị của doanh nghiệp và phù hợp với chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh

Dịch vụ đi kèm

Xác thực thư bảo lãnh bằng nhiều phương thức: văn bản, qua ACB online, SWIFT

Lãi suất - Phí

Tham khảo biểu phí

Tham khảo lãi suất

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi