Web Content Viewer

Bảo lãnh thanh toán

ACB cam kết thực hiện bảo lãnh nhanh chóng, hiệu quả tùy năng lực tài chính và nhu cầu của Bạn và doanh nghiệp mình, giúp tạo niềm tin và sự an tâm từ đối tác trong quá trình giao thương.

Bảo lãnh dự thầu

ACB hỗ trợ bảo lãnh dự thầu, đảm bảo uy tín và nghĩa vụ của Bạn và doanh nghiệp mình, giúp Bạn tăng cơ hội thắng thầu.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng/Bảo lãnh bảo hành

ACB hỗ trợ thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành với nhiều lựa chọn linh hoạt, đa dạng, nhanh chóng, đáp ứng mọi nhu cầu tài chính của Bạn và doanh nghiệp mình.

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

ACB thay mặt Bạn và doanh nghiệp mình đảm bảo với đối tác về nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước, giúp tăng uy tín và tính hiệu quả trong giao dịch kinh doanh với đối tác.