ACB Online

 

Biểu phí ACB Online - KHCN  

 

STT

Loại phí

Mức phí (áp dụng đối với KHCN)

1

Phí gia nhập (phí đăng ký sử dụng dịch vụ)

 

Đối với KH sử dụng PTXT “Tên truy cập + Mật khẩu tĩnh”

Miễn phí

 

Đối với KH sử dụng PTXT “Tên truy cập + Mật khẩu tĩnh+ OTP SMS/ OTP Token/ OTP SafeKey / CA”

Miễn phí đến hết 31/12/2020

2

Phí thường niên

 

Đối với KH sử dụng PTXT “Tên truy cập + Mật khẩu tĩnh”

Miễn phí

 

Đối với KH sử dụng PTXT “Tên truy cập + Mật khẩu tĩnh+ OTP SMS/ OTP Token/ OTP SafeKey / CA”

Miễn phí đến hết 31/12/2020

3

Phí cấp/gia hạn chứng thư điện tử

Theo mức phí của từng nhà cung cấp ở từng thời điểm

4

Phí đăng ký và sử dụng Soft Token (ACB Safekey)

10.000 đồng/ tháng/ người dùng

Miễn phí đến hết 31/12/2020

5

Phí thiết bị Token OTP

450.000 đồng/thiết bị token

 

6


 

Phí đăng ký thêm Phương thức xác thực (PTXT)

 

PTXT: Tên truy cập + mật khẩu tĩnh

Miễn phí

PTXT: Tên truy cập + OTP SMS/ OTP Token/ OTP Matrix/ Soft Token/ Token-CA

22.000đ/lần/PTXT

7

Phí chuyển khoản trong hệ thống ACB

 

Cùng Tỉnh/TP nơi mở tài khoản

Miễn phí 

Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

+ Giao dịch trên ACB Online: Miễn phí

+ Giao dịch  tại quầy: 0,01%
(TT 15.000đ/món, TĐ 500.000đ/món)

Chuyển tiền từ tài khoản cho người nhận bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu trong hệ thống

+ Giao dịch trên ACB Online: 0,021%

 (TT: 10.500đ/món, TĐ: 700.000đ/món)


+ Giao dịch  tại quầy: 0,03%

 (TT 15.000đ/món, TĐ 1.000.000đ/món)

8

Phí chuyển khoản hoặc chuyển cho người nhận bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu ngoài hệ thống ACB

+ Giao dịch trên ACB Online: 0,028%

 (TT: 10.500đ/món, TĐ: 800.000đ/món)


+ Giao dịch tại quầy: 0,035%

 (TT 15.000đ/món, TĐ 1.000.000đ/món)

9

Phí chuyển khoản NHANH ngoài ACB

+ Số tiền giao dịch ≤ 500.000 đồng: 2.000
đồng/món
+ Số tiền giao dịch > 500.000 đồng:
0.025%, TT 10.000 đ/món, TĐ 1.000.000
đồng/món

10

Phí chuyển khoản theo danh sách

+ Giao dịch trên ACB Online: 2.100đ/món
 

+ Giao dịch tại quầy: 3.000đ/món

11

Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ nội địa

+ Số tiền giao dịch ≤ 500.000 đồng: 2.000
đồng/món
+ Số tiền giao dịch > 500.000 đồng:
0.025%, TT 10.000 đ/món, TĐ 1.000.000
đồng/món

12

Phí tu chỉnh lệnh chuyển tiền trong nước

10.000 đồng/món

13

Phí kiểm đếm

+ Giao dịch trên ACB Online: Miễn phí
 

+ Giao dịch tại quầy: 0.03% (TT: 15.000đ)

14

Phí thông báo thay đổi số dư trên Tài khoản thanh toán VND

9.900 đồng/tháng/thuê bao/tài khoản

15

Phí dịch vụ OTP SMS

Miễn phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Biểu phí này đã bao gồm Thuế GTGT

- Biểu phí mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ CN/PGD gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ Khách hàng Contact Center 24/7 để được thông tin chi tiết.