News > New List
ACB - Ngân hàng của mọi nhà

Our public activities

ACB tài trợ xây dựng 06 cây cầu nông thôn tại Bạc Liêu trị giá 2 tỷ đồng

Tại huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Ngân hàng ACB đã tiến hành bàn giao cho UBND Tỉnh Bạc Liêu 06 công trình cầu giao thông nông thôn

Read more