Category > Product Detail
Thanh toán

Thanh toán

Thanh toán

Nộp thuế trực tuyến 24/7

Đăng k‎ý kích hoạt nộp thuế qua ACB Online

Chứng minh

Khách hàng gửi liên kết cho đối tác nhằm chứng minh việc khách hàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền/phát hành L/C.

Đơn giản

Thủ tục thanh toán đơn giản

Đa dạng

Đa dạng loại tiền chuyển

Tư vấn

Được tư vấn nghiệp vụ nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí.

Tiết kiệm

Nhận được tiền nhanh chóng và giảm thiểu chi phí nhiều nhất.

Tiết kiệm

Được tư vấn nghiệp vụ miễn phí, nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí.

Dễ dàng

Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng của các bức điện trong giao dịch TTQT

Chủ động

Chủ động theo dõi tiến độ xử lý bộ chứng từ đã xuất trình tại ACB (đang xử lý / đã có kết quả / đã gửi bộ chứng từ ra nước ngoài)

Phí

Tham khảo biểu phí hiện hành

Phí

Miễn phí sử dụng.

Phí

Miễn phí sử dụng

Lãi suất - Phí

Tham khảo biểu phí

Tham khảo lãi suất

Khu vực triển khai

ACB đang triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử trên toàn quốc

Điều kiện đăng ký dịch vụ

- Có tài khoản thanh toán VNĐ đang hoạt động tại ACB

- Có sử dụng Hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://nopthue.gdt.gov.vn

Lợi ích dành cho khách hàng

- Tiết kiệm thời gian, an toàn, bảo mật thông tin.

- Tiện lợi:

+ Đăng ký kích hoạt dịch vụ nộp thuế điện tử tại các quầy giao dịch của ACB trên toàn quốc hoặc qua ACB Online

+ Nộp thuế trực tuyến 24/7, thời gian phản hồi kết quả đóng thuế tức thời

+ Truy cập Hệ thống khai thuế qua mạng của TCT để xem, in và tải các thông báo, Giấy nộp thuế điện tử đã lập

+ In phục hồi Giấy nộp tiền vào NSNN tại bất kỳ CN/PGD nào của ACB

Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử

Quý khách thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử tại cổng thông tin https://nopthue.gdt.gov.vn

Lưu ý: Nhập chính xác địa chỉ email

Bước 2: Xác nhận đăng ký nộp thuế điện tử với ACB bằng 01 trong 02 cách

Cách 1: Tại quầy giao dịch

- Quý khách nộp 2 bản đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch của ACB

- Quý khách có thể lấy bản đăng ký tại https://nopthue.gdt.gov.vn hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất

 

Cách 2: Qua ACB Online

- Quý khách đăng nhập online.acb.com.vn> Đăng ký Online > Đăng ký nộp thuế điện tử (Không cần đến ACB) > Chọn số tài khoản và ký xác nhận

Bước 3: Nhận password từ Tổng Cục Thuế

Sau khi đã xác nhận nộp thuế điện tử tại ACB như Bước 2 thì Tổng Cục Thuế sẽ tự động cung cấp password qua email cho Quý khách

Bước 4: Thực hiện nộp thuế điện tử

- Khi cần đóng thuế, Quý khách đăng nhập website https://nopthue.gdt.gov.vn lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, chọn Ngân hàng thanh toán và số tài khoản ACB, ký số và gửi.

- ACB tự động hạch toán và thông báo kết quả tức thời cho KHDN.

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi