Category > Product Detail
Thanh toán

Thanh toán

Thanh toán

Nộp thuế trực tuyến 24/7

Đăng k‎ý kích hoạt nộp thuế qua ACB Online

Chứng minh

Khách hàng gửi liên kết cho đối tác nhằm chứng minh việc khách hàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền/phát hành L/C.

Đơn giản

Thủ tục thanh toán đơn giản

Đa dạng

Đa dạng loại tiền chuyển

Tư vấn

Được tư vấn nghiệp vụ nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí.

Tiết kiệm

Nhận được tiền nhanh chóng và giảm thiểu chi phí nhiều nhất.

Tiết kiệm

Được tư vấn nghiệp vụ miễn phí, nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí.

Dễ dàng

Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng của các bức điện trong giao dịch TTQT

Chủ động

Chủ động theo dõi tiến độ xử lý bộ chứng từ đã xuất trình tại ACB (đang xử lý / đã có kết quả / đã gửi bộ chứng từ ra nước ngoài)

Doanh nghiệp

Khách hàng doanh nghiệp có phát sinh giao dịch TTQT tại ACB.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thời gian giao dịch thanh toán quốc tế với ACB từ 01 năm trở lên, thời gian hoạt động từ 3 năm trở lên và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của ACB

Tiện ích

Được sử dụng các dịch vụ tiện ích Online nâng cao khác của ACB dành cho doanh nghiệp

Tiện ích

Doanh nghiệp được ACB cung cấp thông tin quy định quản l‎ý ngoại hối của quốc gia người thụ hưởng nhằm hạn chế rủi ro pháp l‎ý khi thanh toán. 

Tiện ích

Được đội ngũ nhân viên tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị các hồ sơ chuyển tiền

Thủ tục đơn giản

Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu. 

Tiện ích

Được sử dụng các dịch vụ tiện ích Online nâng cao khác của ACB dành cho doanh nghiệp

An toàn, bảo mật thông tin. 

Tiện ích

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức tín dụng thư

Được tư vấn miễn phí về các quy tắc, tập quán thương mại quốc tế, về các điều khoản đặc biệt nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình giao thương

Được ACB kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ. 

Tiện ích

Được sử dụng các dịch vụ tiện ích Online nâng cao khác của ACB dành cho khách hàng doanh nghiệp

Tiện ích

Khách hàng có thể kiểm tra tình trạng xử lý bộ chứng từ bằng tiện ích "Tra soát bộ chứng từ xuất khẩu" trên ACB Online dành cho Thanh toán quốc tế

Tiện ích

Được sử dụng các dịch vụ tiện ích Online nâng cao khác của ACB dành cho khách hàng doanh nghiệp

Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử

Quý khách thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử tại cổng thông tin https://nopthue.gdt.gov.vn

Lưu ý: Nhập chính xác địa chỉ email

Bước 2: Xác nhận đăng ký nộp thuế điện tử với ACB bằng 01 trong 02 cách

Cách 1: Tại quầy giao dịch

- Quý khách nộp 2 bản đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch của ACB

- Quý khách có thể lấy bản đăng ký tại https://nopthue.gdt.gov.vn hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất

 

Cách 2: Qua ACB Online

- Quý khách đăng nhập online.acb.com.vn> Đăng ký Online > Đăng ký nộp thuế điện tử (Không cần đến ACB) > Chọn số tài khoản và ký xác nhận

Bước 3: Nhận password từ Tổng Cục Thuế

Sau khi đã xác nhận nộp thuế điện tử tại ACB như Bước 2 thì Tổng Cục Thuế sẽ tự động cung cấp password qua email cho Quý khách

Bước 4: Thực hiện nộp thuế điện tử

- Khi cần đóng thuế, Quý khách đăng nhập website https://nopthue.gdt.gov.vn lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, chọn Ngân hàng thanh toán và số tài khoản ACB, ký số và gửi.

- ACB tự động hạch toán và thông báo kết quả tức thời cho KHDN.

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi