Category > Category Detail
Web Content Viewer

Overtime service

Overtime service

List of ACB Branches serve overtime

Ho Chi Minh city

District

Branch

Mon to Fri

Sat

Sun/ Holidays

1

CN Sài Gòn

16:45 – 19:00

11:30 – 12:00

-

3

CN TP.HCM

16:45 – 19:00

11:30 – 12:00

-

5

CN Châu Văn Liêm

16:45 – 19:00

11:30 – 12:00

-

6

CN Phú Lâm

16:45 – 19:00

11:30 – 12:00

-

6

CN Chợ Lớn

16:45 – 19:00

11:30 – 12:00

-

1

PGD Cống Quỳnh

17:00 – 19:00

13:00 – 19:00

07:30 – 19:00

Tân Bình

PGD Maximark Cộng Hòa

09:00 – 20:30

09:00 – 20:30

09:00 – 20:30

Tân Bình

CN Lê Văn Sỹ

16:45 – 19:00

11:30 – 12:00

-

Bình Thạnh

PGD Thanh Đa

17:00 – 19:00

11:30 – 12:00

-

Gò Vấp

CN Văn Lang

16:45 – 19:00

11:30 – 12:00

-

Ha Noi city

District

Branch

Mon to Fri

Sat

Sun / Holidays

-

PGD Nội bài

08:00 - 19:00

08:00 - 19:00

08:00 - 19:00

  • First
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Last

 

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi