Category > Sub Category
Web Content Viewer

Lướt thẻ, Nhận quà

Tích Lũy Điểm là gì?

Chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng quốc tế do ACB phát hành sẽ được tặng Điểm thưởng để tích lũy

Danh mục quà tặng

Danh mục quà tặng quy đổi từ điểm thưởng tích lũy của bạn

Hướng Dẫn Tra Cứu Điểm Thưởng & Đổi Quà

Chỉ với các bước đơn giản, bạn đã thể tra cứu điểm thưởng hoặc đăng ký đổi quà