Category > Product Detail
Chuyển tiền nước ngoài

Chuyển tiền nước ngoài

Chuyển tiền nước ngoài

Chuyển tiền đến bất cứ ngân hàng nào ở nước ngoài một cách nhanh chóng và an toàn thông qua hệ thống chuyển tiền quốc tế SWIFT..

Nhanh chóng

Chuyển tiền nhanh chóng và an toàn thông qua hệ thống chuyển tiền quốc tế SWIFT

Đa năng

Có thể đề nghị ACB bán ngoại tệ

Tiện lợi

Không cần có tài khoản tại ACB

Tiện ích

Quý khách có thể nộp ngoại tệ mặt để chuyển tiền hoặc chuyển khoản từ tài khoản ngoại tệ của mình tại ngân hàng và có thể chuyển tiền bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau.

Có thể đề nghị ACB bán ngoại tệ khi có nhu cầu chuyển tiền.

Chuyển tiền tại bất kỳ CN/PGD của ACB

Phí dịch vụ

Xin vui lòng tham khảo biểu phí hiện hành của ACB.

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất của ACB

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 - 1800 577 775 (miễn phí - dành cho khách hàng ưu tiên)

Chi nhánh, phòng giao dịch ACB gần nhất

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi