Category > Product Detail
Nghe gọi thả ga, hoàn tiền tối đa

Nghe gọi thả ga, hoàn tiền tối đa

Nghe gọi thả ga, hoàn tiền tối đa

Nạp tiền càng nhiều, ưu đãi càng lớn

Ưu đãi nhân 2

Hoàn 10% cho mỗi giao dịch nạp tiền điện thoại từ 200.000 VND Tích lũy nạp tiền từ 2.000.000 VND qua ACB Mobile App, nhận thêm tiền thưởng

Thời gian áp dụng

Từ ngày 20.10.2020 đến 23.11.2020

An toàn - Thuận tiện

Cùng ACB Mobile App - Giao dịch mọi lúc mọi nơi

Khách hàng cá nhân, tổ chức nạp tiền điện thoại di động trả trước (Topup) thành công được hưởng ưu đãi

Ưu đãi 1: Hoàn 10% cho mỗi giao dịch nạp tiền điện thoại
- Mệnh giá nạp tiền tối thiểu được hoàn tiền: 200.000 đồng
- Kênh giao dịch áp dụng ưu đãi 1: ACB Mobile App hoặc ACB Online tại địa chỉ https://online.acb.com.vn
- Không giới hạn số lần nhận hoàn tiền của mỗi khách hàng.
- Trường hợp các giao dịch cùng thỏa điều kiện hoàn tiền theo ngân sách ưu đãi mỗi tuần, ACB sẽ hoàn tiền cho KH nào thỏa điều kiện sớm nhất hàng tuần căn cứ trên thời gian thực hiện giao dịch thành công.
- Thời gian áp dụng ưu đãi 1 được chia thành 5 tuần và mỗi tuần được tính từ 00:00:00 ngày thứ 3 hàng tuần đến 23:59:59 ngày thứ 2 của tuần tiếp theo. Cụ thể:
    * Tuần 1: từ 00:00:00  ngày 20/10/2020 đến 23:59:59 ngày 26/10/2020
    * Tuần 2: từ 00:00:00  ngày 27/10/2020 đến 23:59:59 ngày 02/11/2020
    * Tuần 3: từ 00:00:00  ngày 03/11/2020 đến 23:59:59 ngày 09/11/2020
    * Tuần 4: từ 00:00:00  ngày 10/11/2020 đến 23:59:59 ngày 16/11/2020
    * Tuần 5: từ 00:00:00  ngày 17/11/2020 đến 23:59:59 ngày 23/11/2020

Ưu đãi 2: Tích lũy nạp tiền từ 2.000.000 VND qua ACB Mobile App, nhận thêm tiền thưởng
- KH có tổng giá trị thanh toán Topup qua ACB Mobile App đạt từ 2.000.000 VND (Hai triệu đồng) trở lên trong thời gian triển khai chương trình sẽ cùng nhận tiền thưởng
- Kênh giao dịch áp dụng ưu đãi 2: ACB Mobile App
- Giá trị tặng thưởng/KH = Ngân sách tặng thưởng /Tổng số lượng KH thỏa điều kiện ưu đãi 2. (tối đa 800.000 VND/KH)

 

Nạp tiền điện thoại với 02 bước đơn giản

 - Bước 1: Đăng nhập ACB Mobile App hoặc ACB Online tại địa chỉ https://online.acb.com.vn
 - Bước 2: Chọn <Thanh toán> → <Nạp ĐTDĐ trả trước> → Chọn mệnh giá từ 200.000 đồng trở lên để tận hưởng ưu đãi

Thời gian và ngân sách ưu đãi

Thời gian triển khai: từ 00:00:00 giờ ngày 20/10/2020 đến hết 23:59:59 giờ ngày 23/11/2020 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình. (tùy theo điều kiện nào đến trước)
Ngân sách ưu đãi:

  • Ưu đãi 1:

* Ngân sách hoàn tiền của ưu đãi 1 được chia đều 5 (năm) tuần, mỗi tuần ngân sách hoàn tiền là 110.000.000 VND (Một trăm mươi triệu đồng).
* Ngân sách hoàn tiền tối đa của ưu đãi 1: 550.000.000 VND (Năm trăm năm mươi triệu đồng)

  • Ưu đãi 2: 200.000.000 VND (Hai trăm triệu đồng)

 - Chi tiết thể lệ chương trình vui lòng tham khảo tại đây

Liên hệ

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 - 1800 55 77 75

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi