Category > Product Detail
ACB - Ngân hàng của mọi nhà

Tiền gửi kỳ hạn

Tiền gửi kỳ hạn

Đa dạng kỳ nhận lãi theo nhu cầu Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể nhận lãi hàng tháng hay hàng quý dựa trên kỳ hạn gửi

Phương thức gửi tiền đa dạng

Nộp tiền mặt, Trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tại ACB, Kết chuyển từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn khác tại ACB, Chuyển khoản từ ngân hàng khác

Phương thức gửi tiền đa dạng

Nộp tiền mặt, Trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tại ACB, Kết chuyển từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn khác tại ACB, Chuyển khoản từ ngân hàng khác

Kỳ hạn gửi linh hoạt

Doanh nghiệp được lựa chọn kỳ hạn gửi tương ứng với thời gian nhàn rỗi của dòng tiền

Giao dịch thuận tiện

Doanh nghiệp tham gia gửi tiền có thể thực hiện tính năng mở mới/tất toán/thay đổi chỉ thị tái tục trên ACB Online mà không cần đến quầy giao dịch của ACB.

Tự động tái tục

Tài khoản sẽ tự động tái tục kỳ hạn cũ theo mức lãi suất tại thời điểm tái tục.

Tự động tái tục

Tài khoản sẽ tự động tái tục kỳ hạn cũ theo mức lãi suất tại thời điểm tái tục.

Tự động tái tục

Tài khoản sẽ tự động tái tục kỳ hạn cũ theo mức lãi suất tại thời điểm tái tục.

Phương thức gửi tiền đa dạng

Nộp tiền mặt, Trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tại ACB, Kết chuyển từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn khác tại ACB, Chuyển khoản từ ngân hàng khác

Doanh nghiệp gửi tiền

Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà Tổ chức đó được thành lập.

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng.

Doanh nghiệp gửi tiền

Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà Tổ chức đó được thành lập

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng

Doanh nghiệp gửi tiền

Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng

Doanh nghiệp gửi tiền

Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà Tổ chức đó được thành lập

Ghi chú: Không bao gồm các tổ chức tín dụng.

Tiện ích

Có nhiều kỳ hạn lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng

Được sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại ACB

Được đảm bảo Mở thẻ tín dụng bằng số dư trên tài khoản

An toàn, bảo mật tuyệt đối.

Được nhận Giấy báo Có sau khi hoàn tất Thủ tục gửi tiền.

Tiện ích

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng

Được sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại ACB

Được đảm bảo mở thẻ tín dụng bằng số dư trên tài khoản

An toàn, bảo mật tuyệt đối

Được nhận Giấy báo Có sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiền

Tiện ích

Thỏa thuận lãi suất với ngân hàng

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng

Được sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại ACB

Được đảm bảo mở thẻ tín dụng bằng số dư trên tài khoản

An toàn, bảo mật tuyệt đối

Được nhận Giấy báo Có sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiền

Tiện ích

Có nhiều kỳ hạn lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng

Được sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại ACB

Được đảm bảo Mở thẻ tín dụng bằng số dư trên tài khoản

An toàn, bảo mật tuyệt đối.

Đặc điểm

 Loại tiền: VND, USD, JPY
  Kỳ hạn gửi:
     + VND: 1/ 2/ 3 tuần, 1/ 2/ 3/ 6/ 9/ 12/ 13/ 15/ 18/ 24/ 36 tháng.
     + USD: 1/ 2/ 3 tuần, 1/ 2/ 3/ 6/ 9/ 12 tháng.
     + JPY: 1/2/3/6/9/12 tháng.
  Số tiền gửi tối thiểu : 1.000.000VND/100USD/100.000JPY
  Phương thức trả lãi:
     +  Lãi được trả vào cuối kỳ hạn gửi.
    + Vào ngày đáo hạn, tiền lãi sẽ tự động chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của Doanh nghiệp tại ACB hoặc nhập vào vốn gốc ban đầu (tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp).
     + Lãi suất được điều chỉnh vào đầu các kỳ tái tục theo biểu lãi suất có hiệu lực tại thời điểm tái tục.
 Sử dụng tài khoản:
   + Gửi thêm vốn vào thời điểm đến hạn của tài khoản / Rút một phần hoặc toàn bộ vốn khi đến hạn.
   + Được quyền rút vốn và tất toán trước hạn khi có nhu cầu đột xuất.

Đặc điểm

Loại tiền: VND

Kỳ hạn gửi: 12/ 13/ 15/ 18/ 24/ 36 tháng lãi hàng tháng và 12/ 15/ 18/ 24 tháng lãi hàng quý.

Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000VND/ 1 tài khoản

 

Phương thức trả lãi:

- Lãi được trả định kỳ tháng/quý theo lựa chọn của Doanh nghiệp.

- Vào ngày đáo hạn, tiền lãi phát sinh được ACB giữ hộ (nếu có) sẽ tự động chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của Doanh nghiệp tại ACB (theo chỉ định) hoặc nhập vào vốn gốc ban đầu.

- Lãi suất được điều chỉnh vào đầu các kỳ tái tục theo biểu lãi suất có hiệu lực tại thời điểm tái tục

 

Sử dụng tài khoản:

- Gửi thêm vốn vào thời điểm đến hạn của tài khoản / Rút một phần hoặc toàn bộ vốn khi đến hạn

- Được quyền rút vốn và tất toán trước hạn khi có nhu cầu đột xuất.

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ mở tài khoản

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ mở tài khoản

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ mở tài khoản

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ mở tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi