Category > Product Detail
Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu

Nhanh chóng

Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng

Tỷ lệ tài trợ cao

Tỷ lệ tài trợ tối đa lên đến 100% trị giá hối phiếu

Tỷ lệ tài trợ cao

Lên đến 80% giá trị lô hàng

Tài trợ nhiều phương thức thanh toán

Tài trợ cho nhiều phương thức thanh toán: L/C, D/P, D/A, T/T, CAD

Tiện ích

Được sử dụng vượt hạn mức vay từ 1.3 lần đến 2.0 lần khi tham gia sản phẩm Bill Financing

Nhanh chóng

Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng

Ưu đãi

Khách hàng được nhiều ưu đãi về lãi phí, phí, tỷ lệ ký quỹ,..

Tỷ lệ tài trợ cao

Tỷ lệ tài trợ tối đa lên đến 100% trị giá BCT

Tiện ích

Đáp ứng phần lớn nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp xuất khẩu

Mặt hàng tài trợ đa dạng

Tài trợ cho chính lô hàng mua trong nước hoặc nhập khẩu: Hạt nhựa, Thép, Đồng tấm, nhôm thỏi, Ôtô nguyên chiếc, Giấy, Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, Đường, Phân bón, Nguyên vật liệu dệt may (bông, xơ, sợi)…

Doanh nghiệp nhận tài trợ

Các doanh nghiệp xuất khẩu

Doanh nghiệp sử dụng

Các doanh nghiệp xuất khẩu

Doanh nghiệp sử dụng

Các doanh nghiệp (trừ hợp tác xã) có chức năng sản xuất, chế biến, gia công hàng xuất khẩu, có nhu cấu nhập khẩu để phục vụ hoạt động xuất khẩu

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp đã giao hàng và xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu (có hối phiếu).

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp đã giao hàng và xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu (không có hối phiếu).

Doanh nghiệp vay

Doanh nghiệp đã giao hàng và xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu (có hối phiếu/ không có hối phiếu).

Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động để nhập khẩu/mua trong nước nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm bằng việc thế chấp bằng chính lô hàng.

Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động để  thanh toán tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại.

Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nhập khẩu các loại nông sản của Mỹ thuộc chương trình GSM-102 nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại

Tiện ích

Ưu đãi về lãi suất cho vay

Có thể tài trợ không cần tài sản bảo đảm

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi