Category > Product Detail
Tài trợ thương mại

Tài trợ thương mại

Tài trợ thương mại

Giải ngân nhận thêm ưu đãi

Ưu đãi trọn gói 4 trong 1: - Ưu đãi lãi suất cho vay VND và USD - Ưu đãi phí thanh toán quốc tế - Ưu đãi phí dịch vụ tài chính - Ưu đãi phí dành cho chủ doanh nghiệp

Quy mô chương trình

Quy mô chương trình ưu đãi 1.000 tỷ đồng và 10 triệu USD.

Thời gian triển khai

Đến 31/12/2017 hoặc cho đến khi hết hạn mức chương trình

Đa dạng

Tối ưu hóa các nhu cầu của khách hàng

Thời hạn vay dài lên đến 20 năm

Lãi suất vay ưu đãi

Thời hạn vay lên đến 10 năm, thời gian ân hạn đến 2 năm

Loại xe tài trợ

Xe mới và xe đã qua sử dụng

Ưu đãi lãi suất cho vay

Khách hàng được ưu đãi về lãi cho vay

Ưu đãi lãi suất

Lãi suất cho vay mua xe thế chấp bằng chính xe mua từ 7%/năm

Doanh nghiệp

Khách hàng đang lưu ký chứng khoán tại ACBS hoặc tại công ty chứng khoán liên kết với ACB

Doanh nghiệp vay

Nhà phân phối / Đại lý xe ô tô đang hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, có nhu cầu vay vốn thanh toán tiền mua xe nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp thi công xây lắp theo các hình thức sau:

Cho vay bổ sung vốn lưu động và/ hoặc

Phát hành Thư bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh bảo hành

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn lưu động để thu mua hàng hóa/ nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện hợp đồng thương mại đã ký kết.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà tổ chức đó được thành lập

Doanh nghiệp

Thích hợp với doanh nghiệp có nhu cầu vốn thường xuyên, tốc độ luân chuyển vốn lưu động nhanh

Doanh nghiệp

Khách hàng SB, SE, ME, MM&LC (bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân) 

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp mua xe làm phương tiện đi lại hoặc vận chuyển hàng hóa của chính Doanh nghiệp

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải/ giao nhận hàng hóa

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách

Doanh nghiệp

Khách hàng SB, SE, ME (bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân) 

Doanh nghiệp vay

Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà tổ chức đó được thành lập

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247

1900 54 54 86 - 028 38 247 247

1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247

1900 54 54 86 - 028 38 247 247

1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247

1900 54 54 86 - 028 38 247 247

1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất
 

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất
 

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất
 

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi