Category > Product Detail
Vay đặc thù dành cho khách hàng trồng cà phê

Vay đặc thù dành cho khách hàng trồng cà phê

Vay đặc thù dành cho khách hàng trồng cà phê

An tâm trong sản xuất, chủ động trong phát triển kinh doanh và đảm bảo cuộc sống ngày càng tốt hơn

Đa dạng

Đáp ứng các nhu cầu vốn của khách hàng trong sản xuất và cuộc sống

Phù hợp

Lịch trả nợ được thiết kế phù hợp với thời gian thu hoạch và giữ trữ cà phê của khách hàng

Nhanh chóng

Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng

Lợi ích

Đáp ứng nhanh tất cả các nhu cầu vốn của khách hàng:
• Mua đất để trồng cà phê, mua máy móc nông cụ, phương tiện vận chuyển;
• Đầu tư để trồng/chăm sóc cà phê;
• Mua nhà, đất để ở;
• Xây dựng, sửa chữa nhà;
• Phục vụ nhu cầu đời sống: mua sắm trang thiết bị gia đình, trang trí nội thất nhà ở,…

Thời gian vay: tối đa 180 tháng

Số tiền vay: tối đa theo nhu cầu

Lịch trả nợ:

  • Lãi trả định kỳ hàng vụ, tối đa 12 tháng/lần
  • Vốn góp đều định kỳ hàng vụ, tối đa 12 tháng/lần

Điều kiện vay

Khách hàng có thu nhập để trả nợ từ trồng/ chăm sóc cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng.

Có tài sản thế chấp là đất trồng cà phê, đất ở,… theo quy định của ACB.

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi