Category > Product Detail
Vay đặc thù dành cho khách hàng trồng lúa

Vay đặc thù dành cho khách hàng trồng lúa

Vay đặc thù dành cho khách hàng trồng lúa

An tâm trong sản xuất, chủ động trong phát triển kinh doanh và đảm bảo cuộc sống ngày càng tốt hơn

Đa dạng

Đáp ứng các nhu cầu vốn của khách hàng trong sản xuất và cuộc sống

Linh hoạt

Lịch trả nợ được thiết kế phù hợp với thời gian thu hoạch lúa tại từng khu vực

Nhanh chóng

Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng

Lợi ích

Đáp ứng nhanh tất cả các nhu cầu vốn của khách hàng:
• Mua đất để trồng lúa, mua máy móc nông cụ, phương tiện vận chuyển;
• Đầu tư để trồng lúa;
• Mua nhà, đất để ở;
• Xây dựng, sửa chữa nhà
• Phục vụ nhu cầu đời sống: mua sắm trang thiết bị gia đình, trang trí nội thất nhà ở,…

Thời gian vay: tối đa 180 tháng

Số tiền vay: tối đa theo nhu cầu

Lịch trả nợ:

  • Lãi trả định kỳ hàng vụ, tối đa 08 tháng/lần
  • Vốn góp đều định kỳ hàng vụ, tối đa 08 tháng/lần

Điều kiện vay

Khách hàng có thu nhập từ trồng lúa tại các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long.

Có tài sản thế chấp là đất trồng lúa, đất ở,… theo quy định của ACB.

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi