Tin tức > Danh sách tin
Thông báo

Thông báo

Thông báo gián đoạn giao dịch thẻ ghi nợ (Thẻ Debit) ACB

Chi tiết

Gián đoạn giao dịch thẻ và một số thay đổi dịch vụ thẻ trong thời gian chuyển đổi hệ thống

Chi tiết

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tôn Đản

Chi tiết

Thay đổi địa điểm, tên gọi ATM

Chi tiết

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Chợ Đình

Chi tiết

Thông báo tạm ngưng chuyển đổi hệ thống thẻ mới đối với thẻ tín dụng, thẻ trả trước có ngày lập BTBGD 10/03/2018

Chi tiết

Thông báo gián đoạn dịch vụ thẻ trong thời gian chuyển đổi hệ thống thẻ mới

Chi tiết

Thông báo thay đổi tên Phòng giao dịch Nội Bài và Phòng giao dịch Tương Mai

Chi tiết

Thông báo về điều chỉnh hạn mức giao dịch rút tiền mặt ở nước ngoài của các loại thẻ do ACB phát hành

Chi tiết

Thông báo điều chỉnh một số loại phí của các loại thẻ do ACB phát hành.

Chi tiết