Tin tức > Danh sách tin
Ban Điều hành

Ban Điều hành

Ông Đỗ Minh Toàn - Tổng Giám Đốc

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Colombia Southern, Hoa Kỳ. Ông có 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 1995)

Chi tiết

Ông Bùi Tấn Tài - Phó Tổng giám đốc thường trực

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Nam California, Hoa Kỳ. Ông có 24 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 1995)

Chi tiết

Ông Từ Tiến Phát - Phó Tổng Giám Đốc

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Ông có 23 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 1996)

Chi tiết

Bà Nguyễn Thị Hai - Phó Tổng giám đốc

Cử nhân Kinh tế ngành ngân hàng, trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Bà có 26 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 1993)

Chi tiết

Ông Nguyễn Đức Thái Hân - Phó Tổng giám đốc

Cử nhân Vật lý lý thuyết, trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. Ông có 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 1994)

Chi tiết

Ông Đàm Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc

Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, trường Đại học Khoa học ứng dụng Tây Bắc, Thụy Sỹ. Ông có 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 1994)

Chi tiết

Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân - Phó Tổng giám đốc

Cử nhân Kinh tế, trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Bà có 29 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 2008)

Chi tiết

Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính

Cử nhân Kinh tế, trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Ông có 24 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 1995)

Chi tiết

Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên - Phó Tổng giám đốc

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Melbourne (Australia). Bà có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. (ACB: từ năm 2015)

Chi tiết
  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối